Du er her

Hjernens bearbeidelse av språklyder

Berge Osnes forsvarte 10. oktober 2012 avhandlingen Temporal and Posterior Frontal Involvement in Auditory Speech Perception for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen.

Kontakt: berge.osnes@psybb.uib.no

Funnene peker på at bearbeidelsen av språklyd i stor grad rekrutterer de samme hjerneområdene som generell oppfattelse av lyd. Hjerneområder som er vesentlige for dannelsen av språklyd, er særlig involvert når talelyden er mangelfull, eller når lytteren knytter særskilte forventninger til lydene. Funnene gir ny innsikt i hvordan språklyder bearbeides av hjernen. De peker på viktigheten av å forstå språklydoppfattelse i et større systemperspektiv som involverer generell lydoppfattelse, kognitive prosesser og hjerneområder relatert til språkdannelse i hjernen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen