Du er her

Boknytt

Wisløff & Fossum | Forskning viser at …? Vurdering og formidling av medisinske forskningsresultater

En enkel gjennomgang av grunnleggende medisinske forskningsmetoder illustrert med konkrete eksempler på oppslag i media. For alle som er opptatt av hvordan forskning presenteres og fortolkes. Gyldendal Akademisk, 2012. 359 sider

Elisabeth Gerhardsen | Vil ikke! Gjøre selv! Gode råd om barn i «trassalderen»

Første bok i en ny serie for småbarnsforeldre. Tips om hvordan unngå at konflikter oppstår, hvordan dempe sinne og løse fastlåste situasjoner. Gjennom eksempler vises hvordan barnet tenker og reagerer. Cappelen Damm, 2012. 214 sider

Ben Furman | Jeg er stolt av deg! Fem leksjoner i løsningsorientert foreldreskap og barneoppdragelse

For voksne som oppdrar barn, eller som bidrar i oppdragelsen av barn. Praktiske hjelpemidler til å styrke kontakt mellom voksen og barn. Eksempler på hvordan barneoppdragelsen kan bli morsommere. Gyldendal Akademisk, 2012. 119 sider

Carolina Øverlien | Vold i hjemmet – barns strategier

Møte med barn som forebygger vold, griper inn i voldsutøvelsen, beskytter omsorgspersoner og søsken og som søker hjelp utenfor familien. Intervjuer og analyser, og oversikt over relevant forskning. Universitetsforlaget, 2012. 213 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen