Du er her

Overgrep

Publisert
5. januar 2013

Det vil sannsynligvis alltid finnes personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Derfor må vi gjøre barn i stand til å gjenkjenne og melde fra om overgrep, like selvsagt som at vi lærer dem om trafikkregler og refleksbruk. Slik kunnskap må de få i skolen Det trengs politisk handlekraft for å innføre forebyggende tiltak i alle skoler, slik at tilbudene ikke avhenger av den enkelte skole, stiftelse eller ildsjel.

Psykolog Iris M. Steine i Dagsavisen 27.11.12

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen