Du er her

Impuls med dynamisk innblikk

«De første årene av profesjonsstudiet trodde vi at Freuds tanker var utdaterte», skriver redaksjonen i studenttidsskriftet Impuls. Senere erfarte de at høyt respekterte fagfolk mener begreper knyttet til psykoanalysen fortsatt har relevans, ikke minst klinisk. Redaksjonen ble nysgjerrig, og resultatet er utgaven Dynamisk innblikk. Av innholdet finner vi intervjuer med Siri Gullestad, Bjørn Killingmo og Guro Øiestad, og artikler om dynamisk korttidsterapi, om avslutning av terapier og om terapi med bostedløse klienter. Analyser av hat-retorikk, høyrepopulisme, kunst og dysforiske følelser viser hvordan psykoanalytisk teori bidrar til forståelse på samfunnsnivå. Se også www.tidsskriftetimpuls.no

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen