Du er her

Mas(t)er

Publisert
5. januar 2013

Masterstudentene i psykologi ønsker seg retten til å kalle seg psykolog etter endt utdanning, på lik linje med de som tar profesjonsstudiet i psykologi.

RadioNova 23.11.12

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen