Du er her

Farlig tiltrekkende

Mennesker med mørke personlighetstrekk har en tendens til å skape seg et attraktivt fysisk ytre.

Hvilke personlighetstrekk er forbundet med det å være fysisk attraktiv? Nye funn tyder på at folk som skårer høyt på mørke personlighetstrekk, som narsissisme og psykopati, oftere er tiltrekkende. Men hva gjør dem attraktive? Tidligere studier har ofte blandet sammen utseendet til personene med måten de kler seg på. I en fersk studie hevder derimot Nicholas S. Holtzman og Michael J. Strube ved Washington University i Saint Louis å ha kontrollert for dette. Tendensen holder seg likevel stabil: Personlighetstrekk fra Den mørke triaden – machiavellisme, narsissisme og psykopati – er overrepresentert blant personer som er flinke til å framstå som tiltrekkende. Ifølge forskerne er dette første gang en eksperimentell studie har kunnet bekrefte teorien om at personer med mørke personlighetstrekk aktivt prøver å skape et positivt førsteinntrykk for å legge til rette for sine egne listige sosiale strategier.

Kilde: Holtzman & Strube (2012). People With Dark Personalities Tend to Create a Physically Attractive Veneer. Social Psychological and Personality Science. Published online before print, 4. oktober.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen