Du er her

Privatpraksis som bierverv

Publisert
5. januar 2013

Jeg har lisens og har jobbet i veiledet praksis en stund. I påvente av min autorisasjon ønsker jeg å kunne starte privatpraksis som psykolog i et enkeltmannsforetak. En autorisert psykolog på avdelingen hvor jeg er ansatt, kan ta det overordnede behandlingsansvaret for min private virksomhet. Kan jeg da starte egen privatpraksis?

Utålmodig

Det kreves autorisasjon for å kunne starte privatpraksis i Norge. Som du sikkert kjenner til, er det Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK ) som gir retningslinjer for hvordan innholdet i lisensperioden skal være. Det er arbeidsgiveren som har det faglige ansvaret for kandidaten. Det er altså ikke tilstrekkelig at man har en veileder som kan ta dette ansvaret, man må ha en ansvarlig arbeidsgiver. Dette gjelder også de som ønsker en slik praksis som et bierverv ved siden av godkjent praksis. Se for øvrig retningslinjene til SAK på www.sak.no under yrkesgruppe psykolog.

J.O.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen