Du er her

Strever med foreldrerollen

Torill Siqveland forsvarte 26. Oktober 2012 avhandlingen Children born to mothers with substance abuse problems. Mother–infant interaction during the infant’s first year of life for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: torill.siqveland@psykologi. uio.no

Graviditet uten rus gir friskere barn, men mødrene strever med foreldrerollen. Mødre som ble avruset under graviditet, var mindre sensitive i samspill med barna sine enn mødre uten slike vansker. Det kan bety at problemer ofte knyttet til rusavhengighet, som psykiske vansker, vanskelige oppvekstforhold og lav sosioøkonomisk status, har en negative påvirkning på evnen til å være følelsesmessig tilgjengelige selv om mødrene ikke lenger ruser seg. Dette tilsier at behandling av kvinner med rusproblemer både må ta utgangspunkt i den enkeltes kvinnens utfordringer og fokusere på relasjonen mellom mor og barn.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen