Du er her

Forskningsnotiser

Mennesker med mørke personlighetstrekk har en tendens til å skape seg et attraktivt fysisk ytre.

Folk som er religiøse og som trur på det overnaturlege, ser oftare andlet der dei ikkje finst.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side 63

Kommenter denne artikkelen