Du er her

Debatt og Kommentar

Dette er et lite hjertesukk og en utfordring til alle dere psykologer som ikke har tro på Lightning Process.

Psykologer bør påvirke journalister og meningsytrere til ikke‑stigmatiserende omtale av mennesker som sliter psykisk.

Tilbudet til eldre med psykiske lidelser må ikke spres for mye utover i psykisk helsevern.

Økonomistyring, prioriteringer, omorganiseringer og nedskjæringer. Vil dette gjøre at likeverdige helsetjenester blir vanskeligere å oppnå?

Tittelen psykolog trenger ingen spesiell beskyttelse. Annerledes er det med klinisk psykolog.

Det er flere ulemper ved å la helsetjenesten bli styrende for fordypningen til psykologene.

Det er kun de ulike etablerte psykologiske teoriretningene som bedriver genuin kritisk psykologi.

Psykologforeningens fagtidsskrift bør fremme debatt og faglig utvikling på en måte som gjenspeiler offisiell helsepolitikk.

Regjeringen satser på forebygging. Det viktigste vi gjør, er å bygge opp et samfunn der barn og unge blir sett og inkludert.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side 44-61

Kommenter denne artikkelen