Du er her

Destruktive ledere

Merethe Schanke Aasland forsvarte 16. oktober 2012 avhandlingen Destructive leadership: Conceptualisation, measurement, prevalence, and outcomes for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen. Kontakt: merethe.aasland@psysp.uib.no

Funnene viser at det å oppleve noe destruktiv lederatferd fra sin nærmeste overordnede er vanlig, mens mer hyppig eksponering for slik atferd er mindre utbredt. Særlig er mangel på ledelse, såkalt «la det skure»-ledelse, alminnelig. Det å bli utsatt for destruktiv ledelse påvirker arbeidstakernes jobbtilfredshet og jobbusikkerhet over tid. Effektene av destruktiv ledelse er sterkere enn effekten av det å oppleve konstruktiv ledelse. Men det ser ut til at det å bli utsatt for «la det skure»-ledelse har sterkest negativ effekt på arbeidstakernes jobbtilfredshet og jobbusikkerhet, i alle fall på lang sikt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen