Du er her

Nå er 13 000 i psykisk helsekø

Nesten 13.000 personer venter på å få et tilbud innenfor psykisk helsevern. Antall fristbrudd er prosentmessig flest for barn og unge.

Ifølge Norsk Pasientregister ventet voksne i september 2012 i gjennomsnitt 64 dager på behandling, barn og unge en dag mer. Median ventetid er 41 dager i voksenpsykiatrien, 69 dager i barne- og ungdomspsykiatrien.

På landsbasis er antall fristbrudd henholdsvis seks prosent for voksne og ti prosent for barn og unge, ifølge Dagens- Medisin.no.

– Dette er svært alvorlige tall. Dette viser bare hvor viktig det er å komme inn tidlig i forløpet. Vi kan ikke gjøre direktekonsultasjoner til den eneste måten å hjelpe på. Der vi vet at det har effekt, kan digitale hjelpemidler bidra til at pasienten får raskere hjelp. På sikt kan det bidra til reduserte ventetider, sier Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard til Dagens Medisin.

Fristbrudd for barn og unge

  • Helse Nord: 45 barn og unge (32 prosent)
  • Midt-Norge: 19 barn og unge (21 prosent)
  • Helse Vest har 29 barn og unge (11 prosent)
  • Helse Sør-Øst: 17 barn og unge (3 prosent).

Fristbrudd for voksne

  • Helse Sør-Øst: 47 personer (4 prosent)
  • Helse Vest: 40 personer (8 prosent)
  • Helse Midt-Norge: 9 personer (2 prosent)
  • Helse Nord: 38 (15 prosent)

Kilde: Norsk Pasientregister/Helsedirektoratet/Dagens Medisin

(Tidsskriftet)

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen