Interessekonflikter

Psykologtidsskriftet forplikter seg til å sikre transparens når vi publiserer akademiske arbeider. Noen forhold er enkle for deg som forfatter å opplyse om, for eksempel arbeidsforhold, veiledningsrelasjoner eller hvorvidt man har mottatt stipend. Andre forhold, slik som personlige relasjoner eller akademiske uenigheter, utgjør mindre åpenbare interessekonflikter. Hva som utgjør en reell interessekonflikt vil være kontekst- og tolkingsavhengig og det er ikke mulig å sette opp retningslinjer som vil være dekkende for enhver forfatter eller ethvert prosjekt.

Norge er et lite land og psykologmiljøet er enda mindre. Mange psykologer har store faglige nettverk. Bekjentskap – endog nært bekjentskap – utgjør ikke nødvendigvis en interessekonflikt i forbindelse med arbeidet med å få publisert en artikkel. Imidlertid er det viktig at du som forfatter bidrar i arbeidet med transparens og fyller ut interessekonfliktskjema ved innsendelse av manus til redaksjonen.

Psykologtidsskriftet følger retningslinjene som er angitt av Committee of Publication Ethics, COPE, dersom det reises spørsmål knyttet til interessekonflikter, enten spørsmål reises før eller etter publisering.

Det er svært viktig at redegjørelse av eventuell økonomisk støtte/finansieringskilder er oppgitt korrekt og nøyaktig.

Før redaksjonen kan starte arbeidet med manuskriptet, må utfylt interessekonfliktskjema fra alle forfattere være sendt inn.

Ved spørsmål, ta kontakt med redaksjonen: redaksjonen@psykologtidsskriftet.no