Fagessay

I fagessayet drøfter skribenter relevante temaer innenfor fagpsykologien, gjerne med en sterkere fortellerstemme sammenlignet med den vitenskapelige artikkelen.

Maksimal lengde: 20 000 tegn (ca. 2700 ord) inkludert mellomrom og referanser.

 

Merk: Tekster som er publisert andre steder kan som hovedregel ikke publiseres på ny i Psykologtidsskriftet. Vi ber derfor om at du ved innsending bekrefter at teksten du sender oss ikke er blitt sendt inn andre steder eller blitt publisert tidligere, inklusiv på sosiale medier.

Legg ved et høyoppløselig portrettbilde med korrekt bildekreditering.

Manuskript sendes til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no