Fagessay

I fagessayet drøfter skribenter relevante temaer innenfor fagpsykologien, gjerne med en sterkere fortellerstemme sammenlignet med den vitenskapelige artikkelen. Fagessay gjennomgår som regel ikke fagfellevurdering.

Maksimal lengde: 20 000 tegn inkludert mellomrom og referanser.

Manuskript sendes til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no