Tilbaketrekking (retraction)

Å feile er menneskelig, også innen akademisk skriving og publisering. Alvorlige feil som påvirker validiteten i funn og analyser i en vitenskapelig artikkel, kan imidlertid måtte tilbaketrekkes. Hovedhensikten med tilbaketrekking er å sikre integriteten i vår felles kunnskapsbase og ikke å straffe forfattere.

Psykologtidsskriftet følger anbefalingene fra The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) og retningslinjene fra Committee on Publication Ethics i sin behandling av spørsmål om tilbaketrekking.

Psykologtidsskriftet vil kunne trekke tilbake en artikkel dersom det foreligger entydig dokumentasjon på at dataene som er presentert er upålitelige, utgjør et plagiat eller funnene har blitt publisert tidligere, inneholder informasjon som forfatterne ikke var autorisert til å bruke, uetisk forskning, eller hvis forfatterne har utelatt vesentlig informasjon relatert til interessekonflikter.

Artikler som er tilbaketrukket forblir tilgjengelige, men det vil linkes en merknad (tilbaketrekkingsbrev) om at aktuelle artikkel er tilbaketrukket i nettversjonen av artikkelen. I merknaden vil tittel og forfatternavn oppgis, samt opplysninger om hvem som formelt har trukket tilbake artikkelen og begrunnelsen for tilbaketrekkingen.

Helst bør tilbaketrekkingsbrevet forfattes av den/de samme som forfattet artikkelen, men dersom dette ikke er mulig vil redaktøren formelt foreta tilbaketrekkingen.

Forfattere bekrefter ved å signere forfatterskapserklæring som skal medfølge manuskriptet at de er gjort kjent med Psykologtidsskriftets rutiner for tilbaketrekking.