Meninger

Spaltene er åpne for ferske og etablerte stemmer i samfunnsdebatten. Vi ønsker debatt om aktuelle samfunnstemaer, om behandlingsmetoder, ideologi, fagetikk, utdanning, helsepolitikk og lønns- og fagpolitiske spørsmål. Her kan du starte viktige debatter eller svare på innlegg i tidligere utgaver.  Redaksjonen behandler ulike former for debattinnlegg:

  • Hovedinnlegg/kronikk er innlegg om en aktuell problemstilling eller et tema. Vi ønsker også gjerne innlegg som kan starte en debatt. Kronikken er ikke et svar på et annet innlegg. Lengde: 4000 til 8000 tegn (ca. 600–1200 ord)  inkludert mellomrom.
  • Debattinnlegg kan være svar på et innlegg og er kortere enn et hovedinnlegg eller kronikk. Lengde: 2000 til 3000 tegn (ca. 300–500 ord) inkludert mellomrom.
  • Vi tar også inn aktuelle replikker eller kortinnlegg. Lengde: 500 til 1500 tegn (70–250 ord) inkludert mellomrom.

Innlegg vurderes fortløpende, noe publiseres kun på nett, mens noe vil publiseres både i bladet og på nett. Ønsker du å komme på trykk i bladet er frist for innlegg den 10. i hver måned for å komme på trykk i første påfølgende utgave.

Redaksjonen kan redigere og forkorte innsendte bidrag. Psykologtidsskriftet er ansvarlige for titler, ingress og mellomtitler. Alle bidrag kan publiseres på nett. Innlegg kan også bli publisert i andre medier Psykologtidsskriftet inngår avtale med. Send inn tekster i Word-format og sett referanser i tråd med APA 7-stilen.

Merk: Tekster som er publisert andre steder kan som hovedregel ikke publiseres på ny i Psykologtidsskriftet. Vi ber derfor om at du ved innsending bekrefter at teksten du sender oss ikke er blitt sendt inn andre steder eller blitt publisert tidligere, inklusiv på sosiale medier.

Legg ved et høyoppløselig portrettbilde med korrekt bildekreditering.

 

Send innlegg til meninger@psykologtidsskriftet.no.