Meninger

Spaltene er åpne for ferske og etablerte stemmer i samfunnsdebatten. Vi ønsker debatt om aktuelle samfunnstemaer, om behandlingsmetoder, ideologi, fagetikk, utdanning, helsepolitikk og lønns- og fagpolitiske spørsmål. Her kan du starte viktige debatter eller svare på innlegg i tidligere utgaver.  Redaksjonen behandler ulike former for debattinnlegg:

  • Hovedinnlegg/kronikk er innlegg om en aktuell problemstilling eller et tema. Vi ønsker også gjerne innlegg som kan starte en debatt. Kronikken er ikke et svar på et annet innlegg. Lengde: 4000 til 8000 tegn inkludert mellomrom.
     
  • Debattinnlegg kan være svar på et innlegg og er kortere enn et hovedinnlegg eller kronikk. Lengde: 2000 til 3000 tegn inkludert mellomrom.
     
  • Vi tar også inn aktuelle replikker eller kortinnlegg. Lengde: 500 til 1500 tegn inkludert mellomrom.

Send innlegg til meninger@psykologtidsskriftet.no. Innlegg vurderes fortløpende, noe publiseres kun på nett, mens noe vil publiseres både i bladet og på nett. Ønsker du å komme på trykk i bladet er frist for innlegg den 10. i hver måned for å komme på trykk i første påfølgende utgave.

Redaksjonen kan redigere og forkorte innsendte bidrag. Psykologtidsskriftet er ansvarlige for titler, ingress og mellomtitler. Alle bidrag kan publiseres på nett. Innlegg kan også bli publisert i andre medier Psykologtidsskriftet inngår avtale med. Send inn tekster i Word-format og sett referanser i tråd med APA 7-stilen.