Lisenser og kopirettigheter

Alt innhold på www.psykologtidsskriftet.no er fritt tilgjengelig. Med mindre annet er angitt i artikkelen, har Tidsskrift for Norsk psykologforening copyright på alt innhold. 

Alle vitenskapelige artikler som er innsendt etter 01. juni 2022, publiseres under åpen tilgang (Open access) med Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0. Artikler som omfattes av dette, vil være merket med korrekt CC-lisens. 

Forfatterne eller institusjonene innehar rettighetene til det de publiserer i Tidsskrift for Norsk psykologforening, men andre kan kopiere, distribuere og spre artikkelen i hvilket som helst medium eller format til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. CC_BY 4.0-lisensen innebærer også at andre kan remixe, endre og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å publisere under Creative Commons-lisensen CC-BY-ND 4.0. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har spørsmål knyttet til valg av lisens.  

Vilkårene for beskrevet bruk er korrekt kreditering, at lenke til den publiserte artikkelen samt korrekt lisens oppgis. Alle eventuelle endringer som er gjort, må opplyses om.  

Bilder, illustrasjoner og figurer som inngår i artikkelen, omfattes av oppgitt CC-lisens med mindre annet er angitt i bilde-/figurteksten. 

Dersom elementer er rettighetsbelagt, må man kontakte rettighetshaver for gjenbruk. Den publiserte artikkelen kan fritt deponeres i et vitenarkiv uten tidsforsinkelse. 

Dersom du har spørsmål vedrørende vern av åndsverk, distribusjon eller gjenbruk av publisert materiale, ta kontakt med sjefredaktør Katharine@psykologtidsskriftet.no