Lisenser og kopirettigheter

Alt innhold på www.psykologtidsskriftet.no er åpent og fritt tilgjengelig. Noe innhold er merket «CC-BY 4.0». Psykologtidsskriftet har kopirettigheter på alt annet innhold.

Alle vitenskapelige artikler som er innsendt etter 01. juni 2022, publiseres under åpen tilgang (Open access) med Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0. Artikler som omfattes av dette, vil være merket med denne CC-lisensen. 

CC-BY 4.0 innebærer at forfatterne innehar kopirettighetene, men andre kan kopiere, distribuere og spre artikkelen i hvilket som helst medium eller format til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. 

Vilkårene for en slik bruk er at du krediterer forfatterne og kilde og lenker til Creative Commons-lisensen. Alle eventuelle endringer som er gjort, må opplyses om.  

Bilder, illustrasjoner og figurer som inngår i artikkelen, omfattes av oppgitt CC-lisens med mindre annet er angitt i bilde-/figurteksten. 

Den publiserte artikkelen kan fritt deponeres i et vitenarkiv uten tidsforsinkelse.