Bok- og filmessay

Et bokessay er en selvstendig, reflekterende tekst hvor skribenten drøfter fagpsykologiske temaer basert på lesningen av en eller flere bøker, det være seg skjønnlitteratur eller fagprosa.

I motsetning til en bokanmeldelse kan bokessayet være en mer åpen og assosiativ tekst, som vokser ut av boklesingen, og hvor skribenten har en tydeligere jeg-form eller fortellerstemme.

For eksempler, se:

Filmessay er tilsvarende bokessayet en tekst der karakterer eller motiver fra filmer eller serier, blir belyst innenfor en psykologfaglig ramme, enten i en psykodynamisk tradisjon eller fra andre faglige innfallsvinkler. Vi har ingen spesifikke begrensninger for type filmatisk materiale som tolkes og drøftes, så lenge essayet holder seg innenfor en psykologfaglig kontekst.

Filmessayet kan for eksempel baseres på klassiske psykoanalytiske foredrag over fiksjonsfilm, eller kan drøfte og betrakte karakterer eller fenomener fra en film i sammenheng med annen psykologisk teori eller forskning.

For eksempler, se:

Generelle tips og formatkrav

Tenk heller fagutvikling enn vurdering av materialet. Øvre grense for bok- eller filmessay er 20 000 tegn (ca. 3500 ord) inkludert mellomrom. Overskrifter og referanser skal følge APA 7-format. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og forkorte innsendte bidrag. Psykologtidsskriftet er ansvarlige for tittel, ingress og mellomtitler. Oppgi fullt navn og e-postadresse som skal anvendes i byline. Vi angir ikke tittel og arbeidssted til forfatter av film- og bokessay.


Manuskript sendes til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no