Forfatterskap og medforfatterskap

Psykologtidsskriftet følger Vancouver-gruppens retningslinjer for forfatterskap.

Forfatterskap krever at du har:

  • gitt vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data
  • deltatt i utarbeidelsen av selve manuskriptet eller i kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold
  • godkjent artikkelversjonen som skal publiseres
  • stilt deg formelt ansvarlig for alle deler av arbeidet som publiseres

Alle disse fire punktene skal være oppfylt. I tillegg skal du som forfatter være i stand til å identifisere hvilke spesifikke andre deler av arbeidet medforfatter er ansvarlig for.

Bidragsytere som ikke oppfyller alle disse fire kriteriene, bør anerkjennes i en takksigelse.

Merk: Den som skal takkes, bør ha gitt skriftlig samtykke til forfatter.

I de tilfellene der det er flere forfattere, er det forfatterne selv som bestemmer forfatterrekkefølgen. Psykologtidsskriftet åpner for delt førsteforfatterskap, som må presiseres («forfatterne har bidratt like mye i arbeidet med denne artikkelen»).

Problemer relatert til forfatterskap

I noen tilfeller kan det oppstå konflikter eller andre problemer knyttet til forfatterskap. Dersom forfatterne skulle ønske å fjerne eller tilføye en forfatter etter at manuskriptet er sendt inn eller etter publisering, vil redaksjonen be om en redegjørelse fra alle forfatterne. Psykologtidsskriftet følger for øvrig Committe on Publication Ethics retningslinjer i behandling av spørsmål relatert til forfatterskap.

 

Les også: Kan hvem som helst være forfatter?