Informert samtykke

Alle forskningsprosjekter skal som hovedregel innhente et individuelt forskningsetisk samtykke fra alle personene som deltar i undersøkelsen.

Det forskningsetiske samtykket skal være frivillig, informert, utvetydig og dokumenterbart. Kravet om innhenting av samtykket inkluderer også prosjekter som ikke samler inn sensitiv informasjon eller personopplysninger.

Å hente inn informert samtykke fra deltagerne i en undersøkelse er et sentralt forskningsetisk ansvar for enhver forsker, og er ikke det samme som å sikre at dataene er samlet inn og lagret i henhold til personvernlovverket.

Alle forfattere som sender inn manuskripter til oss, må beskrive hvilke forskningsetiske vurderinger som er gjort, og hvorvidt det er hentet inn forskningsetisk samtykke fra deltagerne.

https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/med-helse/

https://www.forskningsetikk.no/om-oss/komiteer-og-utvalg/nesh/hum-sam/forskningsetiske-retningslinjer-for-samfunnsvitenskap-og-humaniora/