Fra praksis

Fra praksis-bidrag har mange av essayets kvaliteter, men tar utgangspunkt i psykologers praktiske hverdag. Tekster fra praksis handler om erfaringer fra psykologers arbeid i mange forskjellige sammenhenger, og kan ta utgangspunkt i terapeutiske vignetter, være refleksjoner om spesifikke pasientgrupper, drøfting av etiske dilemmaer eller handle om organiseringen av psykologhverdagen. Et godt fra praksis-bidrag løfter frem nye perspektiver på praksis og viser frem kompleksiteten i arbeidet på en balansert måte. Bidraget bør gå inn i den faglige dialogen om hva som er god psykologisk praksis. 

Når du bruker kliniske vignetter, må du hente inn informert samtykke fra den eller de som omtales. Sørg også for at alt pasientmateriale er tilstrekkelig anonymisert.  

Maksimal lengde: 20 000 tegn inkludert mellomrom og referanser. 

Manuskript sendes til sjefredaktør Bjørnar Olsen:

bjornar@psykologtidsskriftet.no