Fra praksis

Fra praksis-bidrag tar utgangspunkt i psykologers praktiske hverdag. Fra praksis handler om erfaringer fra psykologers arbeid i mange forskjellige sammenhenger, og kan ta utgangspunkt i terapeutiske vignetter, refleksjoner om spesifikke pasientgrupper, etiske dilemmaer eller organiseringen av psykologhverdagen. En godt fra praksis-tekst løfter frem nye perspektiver på praksis og viser frem kompleksiteten i arbeidet på en balansert måte. Bidraget bør føye seg inn i den faglige dialogen om hva som er god psykologisk praksis. 

Når du bruker kliniske vignetter, må du hente inn informert samtykke fra den eller de som omtales. Samtykkeskjema kan lastes ned her. Sørg også for at alt pasientmateriale er tilstrekkelig anonymisert.  

Maksimal lengde: 20 000 tegn inkludert mellomrom og referanser. 

Psykologtidsskriftet er ansvarlige for titler, ingress og mellomtitler. Alle bidrag kan publiseres på nett.

Manuskript sendes til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no