Pasientsamtykke

Bruk av pasientkasus er relativt vanlig i Psykologtidsskriftet. Disse utgjør en spesiell etisk utfordring fordi et enkeltstående individ er potensielt langt mer identifiserbar enn en informant som er inkludert i en gruppe. Derfor er det svært viktig å informere personen grundig på forhånd, samt å innhente skriftlig samtykke.

Samtykkeerklæring skal alltid innhentes fra personer som deltar i en undersøkelse.

Fordi personer som omtales i et manuskript skal være anonyme også for Psykologtidsskriftet, skal ikke signert samtykkeerklæring fremvises for redaksjonen. Forfatter har ansvar for å innhente signert samtykke og lagre denne forskriftsmessig. Forfatter må imidlertid avgi skriftlig erklæring for Psykologtidsskriftet om at samtykke er innhentet.

Samtykkeskjema kan lastes ned her

Samtykkeskjema kan formuleres på ulike måter, men det bør inneholde:

  • Dato
  • Personens navn og navnet til den som signerer på vegne av personen (for eksempel foreldre), samt signatur
  • I tilfeller der personen ikke signerer selv, skal det angis hvilken relasjon den som signerer har til personen
  • Navnet til personen som har innhentet samtykket, kontaktinformasjon og signatur
  • Skjemaet bør inneholde informasjon om at samtykket ikke fratar personen rett til personvern. Selv om alle tiltak iverksettes for å sikre anonymitet, er det imidlertid alltid en risiko for at personens identitet kan bli avslørt og personen bør informeres om denne risikoen.
  • Personen bør gis mulighet til å trekke samtykket tilbake når som helst, men innen publiseringen av artikkelen. Etter at artikkelen er publisert, er det ikke lenger mulig å trekke tilbake samtykket.
  • Personen bør informeres om at artikkelen kan bli publisert både på papir og på nett.
  • Noen ganger utløser en artikkel en fagdebatt eller den blir spredt i et stort omfang. Psykologtidsskriftet er bevisst på dette i vår redaksjonelle oppfølging av kommentarer og innlegg, men det kan være fint å gi personen en orientering om at artikkelen kan komme til å bli lest og brukt av mange.
  • Informasjon om hvorvidt personen har blitt/blir gitt anledning til å lese artikkelen før den publiseres.