Fra manuset sendes inn og til det blir antatt

Redaksjonell vurdering

Vitenskapelige artikler sendes til ScholarOne manuskriptsentral. Andre manustyper som fagessay eller fra praksis sendes til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no.
I begge tilfeller mottar du en bekreftelse når innsendingen er registrert.

Etter at manuskriptet er registrert mottatt, gjør en av fagredaktørene en innledende vurdering. I den første vurderingen tar vi stilling til hvorvidt temaet er av interesse og om nødvendige elementer og dokumentasjon er tatt med i manusinnsendelsen. Noen manuskript kan bli tilbakeført til forfatter for supplerende opplysninger. Den videre arbeidsprosessen avhenger av artikkeltype. Vær oppmerksom på at artikler kan refuseres i alle faser av den redaksjonelle prosessen.

Fagfellevurdering (peer review)

Vitenskapelige artikler som publiseres i Tidsskrift for Norsk psykologforening, har gjennomført fagfellevurdering.

Vitenskapelige artikler som går videre fra den første, redaksjonelle vurderingen, sendes videre til eksterne og uavhengige fagkonsulenter («peer reviewer»). Vanligvis vil 2-3 eksperter på den aktuelle metoden og temaet gjøre en vurdering av manuskriptet.

Når fagfellevurderingene er mottatt, diskuteres manuskriptet i redaksjonen. Forfatterne får tilbakemeldingene fra fagfellene og manuskriptet blir fulgt opp videre av en av fagredaktørene.

Andre manustyper som fagessay eller kronikker sendes ikke til fagfellevurdering, men følges opp direkte av redaktør.

Fagfelleprosessen i Psykologtidsskriftet
Fagfelleprosessen i Psykologtidsskriftet

Revisjoner

De aller fleste manus trenger bearbeiding. Vår målsetting er å gjennomføre færrest mulig revisjoner, men ofte vil det være behov for å spille litt ball frem og tilbake før manuskriptet eventuelt blir antatt for publisering.

Redaktøren vil gi deg tilbakemelding om endringer redaksjonen ønsker. Frist for å levere revidert manuskript varierer etter artikkeltype og grad av hast (aktualitet), og hvor omfattende endringer som må gjøres. Vi setter vanligvis frister primært for vår redaksjonelle oppfølging, og vit at du står fritt til å foreslå andre frister for redaktøren din. Det viktigste er at redaktør og forfatter følger hverandre gjennom arbeidet og at det ikke oppstår unødvendige opphold i prosessen.

Revisjoner kan være krevende, men de fleste opplever det som en nyttig og lærerik prosess. Målet er at din tekst skal bli mest mulig interessant, god og nyttig for interesserte psykologkolleger.