Oppsummert

Tekster i spalten Oppsummert gir en sammenfatning av pågående eller nylige avsluttede forskningsprosjekter. Hensikten med spalten er å oppdatere og inspirere leserne om nye forskningsfunn og innsikter innenfor et forskningsområde, som er relevant for psykologisk praksis og kunnskapsutvikling.  

Oppbygning 

Teksten kan bygges opp ved å besvare følgende spørsmål: 

  • Hva er det nye? 

  • Hvorfor er dette viktig? 

  • Hva var bakgrunnen for forskningen? 

  • Hva er implikasjonene av funnene?  

Detaljer om studiens design kan plasseres i en egen tekstboks (maks 5 punkter). Studiens hovedfunn kan oppsummeres i en annen tekstboks (maks 5 punkter).  

Skrivetips 

  • Vær pedagogisk: Forestill deg at du skal fortelle om forskningsfunnene dine til en tidligere kollega du tilfeldigvis møter på gata. Kollegaen din er innforstått med grunnleggende psykologisk begreper, men vet ellers lite om forskningsfeltet ditt. Tenk at du gir vedkommende ”fortellingen” om hva dere fant i studien. 

  • Varier språket: Vekselvis korte og lange setninger skaper rytme, bruk av spørsmål innimellom kan trigge nysgjerrigheten til leseren, enkle metaforer eller bilder gjør teksten mer levende.  

  • Rød tråd: Regelen er ”en tekst– ett budskap”. Dette budskapet går som en rød tråd gjennom hele manuskriptet. 

Vanligvis blir teksten sendt frem og tilbake mellom redaksjon og skribenten noen ganger før den finner sin rette form. Lengde på teksten skal være mellom 5000–9000 tegn (700–1300 ord) inkludert mellomrom og referanser.

Merk: Tekster som er publisert andre steder kan som hovedregel ikke publiseres på ny i Psykologtidsskriftet. Vi ber derfor om at du ved innsending bekrefter at teksten du sender oss ikke er blitt sendt inn andre steder eller blitt publisert tidligere, inklusiv på sosiale medier.

Legg ved et høyoppløselig portrettbilde med korrekt bildekreditering.

Manuskript sendes til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no