Oppsummert

Gjennom Oppsummert ønsker vi å gi leserne en snarvei til forskningsfronten. I spalten vil vi at forskeren(e) gir en oppsummering av et forskningsprosjekt. Spalten fungerer som en vitenskapelig artikkel i kortform, men uten de samme kravene til referansebruk. Skribenter bør ha en tydelig fortellerstemme og bruke et aktivt språk, og særlig formidle hvorfor prosjektet er viktig og hva implikasjonene av funnene kan være. Bidrag til denne spalten fagfellevurderes ikke.

Lengde: 7000 til 9000 tegn inkludert mellomrom og referanser. 

Ønsker du å skrive til denne spalten? 
Ta kontakt med fagredaktør Ida Holth:  ida.holth@psykologtidsskriftet.no