Anmeldelser

Vi ønsker oss anmeldelser av psykologisk faglitteratur, og bokessay med psykologisk tematikk og forankring. Psykologer så vel som frilansere er velkomne til å bidra. Valg av bok avklares med redaksjonen. 

En vanlig bokanmeldelse er mellom 3-4000 tegn inkludert mellomrom. Hvis boken er spesielt viktig, god eller interessant, kan det være aktuelt å utvide anmeldelsen til 5-7000 tegn. Ta i så fall kontakt med redaksjonen for å avklare dette. 

Vi publiserer også lengre bokessay hos oss. Bokessayet er i mindre grad litteraturkritikk, men snarere en selvstendig, reflekterende tekst som vokser ut av lesningen av en eller flere bøker. Øvre grense for bokessay er 20 000 tegn. 

Noen tommelfingeregler når du anmelder:

- Ta utgangspunkt i din egen leseropplevelse. Det som skjer i møte mellom deg, som fagperson eller menneske, og boka, er det mest interessante. Vær gjerne personlig, men aldri privat. 

- Våg å ta standpunkt og vær kritisk til teksten. 

- Ikke prøv å gjengi hele boka.

- Velg ut et tema eller perspektiv fra boka.

- Vær tydelig på ditt eget perspektiv, og bruk det bevisst. Den nøytrale leserposisjonen finnes ikke. 

- Sitér gjerne. Et velvalgt tekstutdrag kan ofte si mer enn all verdens sekundærformidling fra anmelderen. 

- Relater gjerne boken til relevante fagtradisjoner og andre verk, men husk at slike referanser av og til vil kunne ekskludere lesere. Vær etterrettelig og følge alminnelige regler for kildehenvisninger. 

Ta kontakt med Nina Strand i redaksjonen hvis du har lyst til å anmelde. Tekster sendes til nina@psykologtidsskriftet.no.