Anmeldelser

Bokanmeldelsene i Psykologtidsskriftet har som mål å holde våre lesere oppdaterte på aktuell og sentral profesjonslitteratur, både i Norge og internasjonalt.

Vi hører gjerne fra deg hvis du vet om en bok eller nylig har lest en fagbok du ønsker å dele med psykologkolleger.

Redaksjonen bistår med å skaffe anmeldereksemplar.

Vi anmelder primært bøker som er utgitt de siste tolv månedene.

Er du forlagsredaktør eller fagbokforfatter med en bok på trappene, kontakt gjerne redaksjonen med forslag til anmeldere. Redaksjonen tar den endelige beslutningen om hvem som anmelder og hvilke bøker som blir anmeldt.

Format for bokanmeldelser

Kortkritikk

En presis og poengtert fremstilling av boken, hvor anmelder raskt feller en vurderingsdom. En kortkritikk skal ikke overstige 3000 tegn (ca. 450 ord) inkludert mellomrom.


Anmeldelse

Bygg anmeldelsen rundt fagområdet til boken og deg som fagperson. Dine refleksjoner i kombinasjon med din erfaringsbakgrunn vil gjøre anmeldelsen til interessant og nyttig lesing. Du trenger imidlertid ikke nødvendigvis å være ekspert på bokens tema. Hvis du er student eller nyutdannet, er din vurdering også av interesse.

Unngå å gå deg bort i detaljer. Velg et overordnet tema, og la dine refleksjoner rundt perspektiv i boken utgjøre anmeldelsens røde tråd.

Sørg for at teksten har et element av vurdering. Anmeldelsen bør munne ut i en konklusjon, og det er fint om boken avslutningsvis vurderes i forhold til annen eksisterende litteratur.

Bokanmeldelser skal ha maksimalt 6000 tegn (ca. 900 ord) inkludert mellomrom.

 

Bokessay

I motsetning til den korte bokanmeldelsen er bokessayet en mer selvstendig, reflekterende tekst rundt fagpsykologiske temaer basert på lesningen av en eller flere bøker, og har i mindre grad litteraturkritikk som sitt fokus. Se egne kriterier her: Bok- og filmessay

 

Noen generelle tips

I en god bokanmeldelse kommer anmelders standpunkt klart frem. Hvis du lar leseren få vite litt om din erfaringsbakgrunn og knytter dette til vurderingen, vil det løfte teksten.

Tenk gjerne over hva du selv ønsker av en bokanmeldelse. Hvis du er kritisk til boken, er det viktig at du presenterer et klart resonnement som forklarer hvorfor du er kritisk. Hvis du vil anbefale boken, sørg for at du pirrer en mulig lesers interesse.

Hold antallet gjengivelser og sitater akkurat høyt nok til at leseren klarer å koble seg på bokens tematikk, men lavt nok til at det er anmeldelsen og anmelders vurdering som tar spalteplassen, og ikke siteringer fra boka.

Få tydelig frem hvordan eller hvorfor boken er aktuell for norske psykologer, og om boken lykkes i det den prøver på.


Formatkrav

  • Alle referanser skal følge APA 7-format. Se for eksempel APA-eksempler - Oppgaveskriving - NTNU. Oppgi maks fem referanser.
  • Skriv en kort tittel til anmeldelsen, maks tolv ord (skal ikke være bokens tittel).
  • Skriv en kortfattet ingress som kan vekke leserens interesse (1–2 setninger).
  • Bruk gjerne 1–2 mellomtitler for å dele opp teksten noe.
  • Sett inn ditt fulle navn og arbeidssted/tilknytning øverst i manuskriptet, som er de forfatteropplysningene som vil stå i byline. 

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og forkorte innsendte bidrag. Psykologtidsskriftet er ansvarlig for titler, ingress og mellomtitler.

Alle anmeldere må sende inn undertegnet interessekonfliktskjema hvor eventuelle relasjoner mellom anmelder og forfatter kommer tydelig frem.

Merk at slike relasjoner ikke automatisk er ekskluderende. Norge er et lite land, og det er vanskelig å ha god kjennskap til et fagfelt uten å samtidig ha en eller annen relasjon til forfatter/boken. Det er opp til den enkelte å vurdere sin habilitet. Imidlertid er det viktig at du oppgir relasjoner i interessekonfliktskjemaet hvis du har noen.

Send gjerne en e-post til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no hvis du har lyst til å anmelde for oss eller har spørsmål.