Anmeldelser

Ved hjelp av dyktige, frivillige anmeldere vurderer Psykologtidsskriftet forskjellige former for psykologisk faglitteratur. Redaksjonen bestemmer hvilke bøker som skal anmeldes, og tar som regel kontakt med anmeldere vi mener er aktuelle.  

En vanlig bokanmeldelse er mellom 3-4000 tegn inkludert mellomrom. Hvis boken er spesielt viktig, god eller interessant, kan det være aktuelt å utvide anmeldelsen til 5-7000 tegn. Ta i så fall kontakt med redaksjonen for å avklare dette. 

Noen tommelfingeregler når du anmelder:

- Ta utgangspunkt i din egen leseropplevelse. Det som skjer i møte mellom deg, som fagperson eller menneske, og boka, er det mest interessante. Vær gjerne personlig, men aldri privat. 

- Våg å ta standpunkt og vær kritisk til teksten. 

- Ikke prøv å gjengi hele boka.

- Velg ut et tema eller perspektiv fra boka.

- Vær tydelig på ditt eget perspektiv, og bruk det bevisst. Den nøytrale leserposisjonen finnes ikke. 

- Sitér gjerne. Et velvalgt tekstutdrag kan ofte si mer enn all verdens sekundærformidling fra anmelderen. 

- Relater gjerne boken til relevante fagtradisjoner og andre verk, men husk at slike referanser av og til vil kunne ekskludere lesere. Vær etterrettelig og følge alminnelige regler for kildehenvisninger. 

Har du lyst til å anmelde for oss? Ta kontakt med fagredaktør Ida Holth på ida.holth@psykologtidsskriftet.no