Anmeldelser

Vi ønsker oss anmeldelser av psykologisk faglitteratur, og bokessay med psykologisk tematikk og forankring. 

Psykologer så vel som frilansere ser velkomne til å bidra. Valg av bok avklares med redaksjonen. 

Ta kontakt med Nina Strand i redaksjonen hvis du har lyst til å anmelde. Tekster sendes til nina@psykologtidsskriftet.no eller til redaksjonen@psykologtidsskiftet.no.