Redaksjonsintern forfatter

Psykologtidsskriftet har satt opp egne retningslinjer for redaksjonell oppfølging av manuskript forfattet av interne forfattere.

«Intern forfatter» er vanligvis en ansatt i redaksjonen, men kan også være personer som har andre roller tilknyttet tidsskriftet (medlem i redaksjonsrådet, editorial board).

Det overordnete målet er at manuskript fra interne forfattere får den samme, redaksjonelle oppfølging som alle andre manus som sendes inn til Psykologtidsskriftet.

Først og fremst kan ikke interne forfattere være redaksjonelt involvert i noen faser av det aktuelle manuskriptet. Andre ansatte i redaksjonen som står i en nær relasjon til forfatter, skal avstå fra å arbeide med manuskriptet. For vitenskapelige artikler som sendes inn av intern forfatter, vektlegges at det innhentes minst to (helst flere) særlig grundige fagfellevurderinger. Psykologtidsskriftet benytter en single blind review-prosess, som innebærer at forfatter ikke får vite identiteten til fagfellene. Psykologtidsskriftet har rutiner for å sikre at intern forfatter ikke får tilgang på identifiserende informasjon om fagfellene til eget manuskript.

Den redaksjonelle oppfølgingen av interne forfattere vil loggføres og det legges til en merknad til arbeidsprosessen til artikkelen.

Psykologtidsskriftet følger Committe on Publication Ethics retningslinjer:

https://publicationethics.org/files/COPE_G_A4_SG_Ethical_Editing_May19_SCREEN_AW-website.pdf

https://publicationethics.org/case/editor-author-own-journal