Du er her

Boknytt

Susan Hart (red.) | Neuroaffektiv psykoterapi med børn Pesenterer et utvalg metoder som alle har betydning for barns utvikling på forskjellige nivåer. Bygger på en grunnleggende utviklingspsykologisk forståelse om at selvet blir formet av andres anerkjennelse. Dansk. Hans Reitzels Forlag, 2011

Per Øystein Saksvik (red.) | Arbeids- og organisasjonspsykologi Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv Kan brukes som et redskap i aktiv problemløsning i arbeids- og organisasjonsarbeid. Vil stimulere til refleksjon og diskusjon og kan brukes direkte i problembasert læring. 3. utgave med ny tittel. Cappelen Damm Akademisk, 2011

Danielle Wright & Tore C. Stiles | Psykologisk ryggsmertebehandling En utredningsguide Forklarer hvordan psykologiske og sosiale faktorer virker inn på langvarig smerte. Inneholder en utredningsguide og forslag til behandlingsløp. Tapir Akademisk Forlag, 2011

Ida Brandtzæg, Lars Smith og Stig Torsteinson| Mikroseparasjoner Tilknytning og behandling Om behandlingsmetoden Circle of Security. Forfatterne deler av sine erfaringer fra tilknytningsbasert arbeid med psykoterapi, barnevern og forebyggende helsevern. Fagbokforlaget, 2011

Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.) | Veiledning i psykoterapeutisk arbeid Om modeller og teorier for veiledning, fokus og metoder i veiledning, veiledningsrelasjonen, etikk og ansvar, veiledningsforskning og utdanning av veiledere. Universitetsforlaget, 2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen