Du er her

Sverige og Norge

Publisert
5. oktober 2011

Har just varit i Oslo på en fantastiskt bra och matnyttig konferens. Där blev jag rekommenderad att vända mig till Norsk Psykologforening med mina spörsmål. Jag arbetar inom BUP i Sverige och har fått i uppdrag att skissa på arbetsuppgifter för en specialistpsykolog inom BUP. I Norge har ni ju hunnit betydligt längre när det gäller att ta till vara och även lönesätta specialisterna. Vilka olika särskilda arbetsuppgifter kan en specialistpsykolog ha inom barn- och ungdomspsykiatri i Norge? Hur används specialisterna inom andra arbetsfält?

Leg.psykolog/Leg.psykoterapeut och Handledare, Specialist i klinisk psykologi

I Norge er psykologspesialist et kvalifikasjonskrav for å kunne foreta vedtak om tvang i psykisk helsevern (spesialisten må også tilfredsstille enkelte andre krav). Psykologspesialist må være ansatt for å være en godkjent institusjon/poliklinikk. Spesialist (fellesbetegnelse på psykiater og psykologspesialist) har som funksjon å sikre at sykehustjenesten/ spesialisthelsetjenesten holder sine tjenester og vurderinger på spesialisthelsetjenestenivå, altså et annet faglig nivå enn førstelinjen/kommunale tjenester. Helsetilsynet krever derfor at spesialist vurderer og planlegger alle pasientforløp – fra inntak til utskriving eller ferdigbehandling. Som regel vil dette fremkomme ved at spesialisten medsignerer epikriser ved slutten av behandlingsforløpet.

Spesialisten har altså en sentral rolle i å sikre kvaliteten på tjenesten, også der det er annet personell som utfører hele eller deler av behandlingen. Du vil kunne lese mer om dette på Helsetilsynets hjemmeside – særlig Samlerapport om DPS-tilsynene fra våren 2010. Se www.helsetilsynet.no.  Selvfølgelig utfører spesialistene også mye vanlig behandling. I tillegg til vurderinger og planlegging av alle behandlingsforløp, vil spesialister også bruke mye av sin tid på faglig veiledning – både overfor psykologer og overfor annet personell. Profilering av tjenestene og ulike typer lederansvar forventes det også at spesialister tar.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen