Du er her

Debattert

Big Brother

 • Eksperiment – Vi har ønsket å fjerne oss fra det klassiske «Big Brother»-stempelet med sex og fyll, og vil lage programmet mer som et psykososialt eksperiment, sier Kim Alexander Orerød, produsent i «Big Brother». […]
  Allerede fra dag én ble deltakerne lenka sammen med håndjern, og denne uka skal de gjennom en versjon av det kontroversielle «Stanford Prison Experiment».
  Dagbladet 5. september
 • Risiko – Dette er spennende fra et psykologisk perspektiv, med de utsetter deltakerne for en risiko. Slike eksperimenter kan bli realistiske og alvorlige veldig raskt, sier psykolog John Petter Fagerhaug. […]
  Dagbladet 5. september
 • Etisk råd Som samfunnsforskere vil vi ikke få nødvendige tillatelser fra etiske komiteer til å gjennomføre eksperimenter tilsvarende årets Big Brother-produksjon. […] Medieselskapene er ikke avhengig av på forhånd å få godkjent at en produksjon ivaretar deltagerne i henhold til gjeldende etiske retningslinjer. […]
  Til tross for at vi har kunnskap om at deltagere kan få sterke psykiske og fysiske reaksjoner som følge av å bli utsatt for psykologisk stress, hever TV2 seg over dette. […] Årets Big Brother-produksjon viser at det er på høy tid at det opprettes etiske råd som mediene må innhente tillatelse fra før de får gå i gang med vår tids sosial-psykologiske eksperimenter som blir vist på tv i beste sendetid.
  Psykolog Mona-Iren Hauge i Dagbladet 7.9.2011
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen