Du er her

Ute av kontekst

Etter terrorangrepene 22. juli har Norsk Psykologforening bevisst senket profesjonsfanen, men nyhetsreporteres klipping av intervjuer har vi ikke kontroll på.

Publisert
5. oktober 2011

DEBATT: ETTER 22. JULI

I septemberutgaven av Tidsskriftet får jeg kritikk for et innslag i Dagsrevyen der jeg uttalte at det er for få psykologer i norske kommuner til å følge opp ofre og pårørende etter terrorangrepet 22. juli. Synne Unstad Haaland, Ingrid Kvestad og Krister W. Fjermestad påpeker at utsagnet kan tolkes som profesjonsposisjonering og skape uro i oppfølgingsarbeidet. Etter terrorangrepene 22. juli har Norsk Psykologforening bevisst senket profesjonsfanen for at vi skulle kunne konsentrere oss om å bistå de som er rammet, på best mulig måte. Samtidig er vi gjentatte ganger blitt utfordret av mediene med spørsmål om omfanget av og kvaliteten på den lokale hjelpen. I store deler av det ti minutter lange intervjuet med NRKs reporter forklarte vi at Helsedirektoratet nå jobbet for å sikre at alle skulle få oppfølging, helt uavhengig av om det var psykologer i kommunen. Vi ga klart uttrykk for at vi forutsatte at reportasjen ble laget og sitater klippet på en måte som ikke gjorde at det fremsto som at vi profesjonspolitiserte oppfølgingen. Jeg er den første til å beklage at intervjuet likevel kunne oppfattes på denne måten.

tor@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen