Du er her

Kveldsseminar – utdanning og psykologrolle

Yngre psykologers utvalg (YPU) inviterer til kveldsseminar torsdag 20. oktober kl 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo.

Karen Kollien Nygaard, kjent spaltist, yogainstruktør, foredragsholder og psykolog, kommer for å fortelle om refleksjoner fra profesjonsstudiet i psykologi, og til den utøvelsen av psykologrollen hun har i dag. Kollien Nygaard er opptatt av forholdet mellom kropp og sjel og ga i 2006 ut boken Balanse. Hun er kjent for å kommunisere budskapet sitt på en tydelig og engasjerende måte – her er det bare å la seg inspirere.

Velkommet til et uformelt og dialogpreget seminar med gratis adgang. Har du spørsmål omkring kveldsseminaret eller andre innspill til Yngre psykologers utvalg, send oss gjerne en e-post: ypu@psykologforeningen.no. Se ellers www.psykologforeningen.no for mer informasjon om YPU.

Yngre psykologers utvalg

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen