Du er her

Slutter med å godkjenne testbrukere

Psykologforeningen skal ikke lenger godkjenne andre yrkesgrupper for bruk av Wechslertester. Dagens ordning er blitt for omfattende og ressurskrevende.

Publisert
5. oktober 2011

Psykologforeningens sendte brev om dette til Utdanningsdirektoratet i september.

Wechslertester brukes hyppig i PPT i vurderingen av barns forutsetninger for læring og av behov for spesialundervisning. I utgangspunktet har lisensiering for testbruk vært forbeholdt psykologer, men rettighetshaver Pearson har, etter anbefaling fra Psykologforeningen, godkjent også andre yrkesgrupper.

Yrkesgrupper med testkompetanse bør ha en mulighet til å få denne vurdert, men det er ikke Psykologforeningens oppgave å gjøre en slik vurdering, sier Andreas Høstmælingen, spesialrådgiver i foreningen, til www.psykologforeningen.no.

– Når Psykologforeningen allikevel har gjort dette, er det fordi vi har sett det som et viktig samfunnsansvar å sikre at kvalitetssikrede metoder også kan brukes av annet personell med testkompetanse enn psykologer, all den tid det blir færre og færre psykologer i PP-tjenesten. Hvis ikke, hadde vi risikert ulovlig bruk av tester, bruk av metoder som ikke er kvalitetssikret og potensielt lange utredningskøer.

Nå har imidlertid godkjenningsoppgaven est ut mer enn Psykologforeningens sekretariat er i stand til å håndtere. Høstmælingen håper Utdanningsdirektoratet vil kjenne sin besøkelsestid.

– Prinsipielt anser vi det for å være et direktoratsansvar å sikre at PP-tjenesten både har tilgang på kvalitetssikrede utredningsverktøy og kompetanse til å ta dem i bruk. Psykologforeningen sitter på høy testkompetanse og stiller den gjerne til disposisjon for å finne andre løsninger, sier han.

Redaksjonen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen