Du er her

50 %

av skilnaden i flytande intelligens og 40  % av skilnaden i krystallisert intelligens kan forklarast med genetiske variasjonar. Dette viser Davies, G. et al. sin studie av 3511 personar sitt genmateriale, publisert i Molecular Psychiatry 9. august i år.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen