Du er her

Angstens ansikt hos tannlegen

Kristin Haukebø forsvarte 1. juni 2011 sin avhandling Cognitive, behavioral and neural correlates of dental and intra-oral injection phobia. Results from one treatment and one fMRI study of randomized controlled design for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: khauke@ous-hf.no

Omtrent tolv prosent av befolkningen antas å lide av spesifikke fobier, som tannlegeskrekk og sprøytestikk. Ved å bruke funksjonell MRI (fMRI), kan man nå studere hjerneaktivering til fryktfremkallende stimuli hos fobiske pasienter. Kristin Haukebø sammenliknet effekten av én intensiv, langvarig eksponeringsbehandling, på inntil tre timer, med behandling gitt én time i uka over fem uker på odontofobi og injeksjonsfobi i munn. Resultatene viser svært god behandlingseffekt, og det viser seg at det å motta behandlingen i løpet av én enkeltsesjon på tre timer er like effektivt som en mer langvarig behandling.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen