Du er her

Håper på videreføring av sykmeldingsrett

Få psykologer har sykmeldt, men pasientene er fornøyde, både fordi de blir fulgt godt opp av behandler og fordi de slipper unødig byråkrati.

ILLUSTRASJONSFOTO: ARNE OLAV L. HAGEBERG

Dette viser underveisevalueringer av sykmeldingsforsøket. Nå satser Psykologforeningen på at psykologers rett til å sykmelde, blir videreført. Forsøket varer i utgangspunktet ut 2011. Nå mener imidlertid Psykologforeningen det er grunn til å fortsette.

– Det er ingenting som tilsier at psykologers rett til å sykmelde har ført til uforholdsmessig bruk av trygdemidler eller en økning i antall sykmeldinger. Det er derfor rimelig å forvente at ordningen gjøres permanent, sier prosjektansvarlig Andreas Høstmælingen til Psykologforeningens nettsider.

Sluttevalueringen er ennå ikke er på bordet, men Høstmælingen har vanskelig for å se at det vil komme store overraskelser når den foreligger.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen