Du er her

Håper på videreføring av sykmeldingsrett

Få psykologer har sykmeldt, men pasientene er fornøyde, både fordi de blir fulgt godt opp av behandler og fordi de slipper unødig byråkrati.

Publisert
5. oktober 2011

ILLUSTRASJONSFOTO: ARNE OLAV L. HAGEBERG

Dette viser underveisevalueringer av sykmeldingsforsøket. Nå satser Psykologforeningen på at psykologers rett til å sykmelde, blir videreført. Forsøket varer i utgangspunktet ut 2011. Nå mener imidlertid Psykologforeningen det er grunn til å fortsette.

– Det er ingenting som tilsier at psykologers rett til å sykmelde har ført til uforholdsmessig bruk av trygdemidler eller en økning i antall sykmeldinger. Det er derfor rimelig å forvente at ordningen gjøres permanent, sier prosjektansvarlig Andreas Høstmælingen til Psykologforeningens nettsider.

Sluttevalueringen er ennå ikke er på bordet, men Høstmælingen har vanskelig for å se at det vil komme store overraskelser når den foreligger.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen