Du er her

APA-pris til Dan Olweus

Dan Olweus, fremtrende forsker på mobbing, er vinner av årets «Fremragende bidrag til internasjonal spredning av psykologisk kunnskap», tildelt av den amerikanske psykologforeningen APA.

PRISVINNER: Dan Olweus er første nordiske forsker som mottar den prestisjetunge psykologiprisen «Distinguished Contributions to the International Advancement of Psychology» fra den amerikanske psykologforeningen APA. Foto: Kim E. Andreassen, På Høyden

Den prestisjetunge prisen ble utdelt på foreningens kongress i Washington i august. I begrunnelsen for prisen blir det trukket frem at Olweus har spilt en avgjørende rolle for den dramatiske forandringen i synet på mobbing som har funnet sted i en rekke land i senere år. Det endrede synet har også nedfelt seg i egen lovgiving mot mobbing i mange land, inklusive Norge, Sverige, England og USA, ifølge nettstedet På Høyden.

Internasjonal pioner

Internasjonalt er Olweus betraktet som en ledende ekspert på området, og som grunnleggeren av mobbing som ett eget forskningsområde. I begynnelsen av 1970-årene gjennomførte han den første vitenskapelige undersøkelsen i verden om mobbing i skolen, publisert i 1973 i Skandinavia og i 1978 i USA. I perioden 1983–1985 gjennomførte han den første systematiske intervensjonsstudien mot mobbing i 42 skoler i Bergen.

Den vitenskapelige evalueringen dokumenterte klart positive effekter av tiltaksprogrammet, senere kalt Olweus-programmet mot mobbing. Som et ledd i en ny nasjonal satsing er Olweus-programmet fra 2001 blitt tilbudt norske grunnskoler i stor skala. Programmet er blitt implementert ved cirka 500 skoler. Det har også blitt innført i flere andre land, blant annet i USA, hvor det er det mest brukte antimobbeprogrammet. Olweus var også den første som gjennomførte en vitenskapelig undersøkelse av lærere som mobber elever.

God effekt

– Systematiske evalueringer av effekter av programmet i syv store undersøkelser med mer enn 30 000 elever har gitt meget positive resultater, vanligvis med en reduksjon av nivået av mobbing på 30–50 prosent etter åtte måneder. Disse resultatene viser at det er flere tusen norske elever som har fått et bedre og tryggere liv. I en fersk såkalt metaanalyse av alle antimobbeprogram i verden, kom Olweus-programmet klart ut som det beste programmet, sier Olweus til På Høyden.

Pristildelingen er en meget hyggelig bekreftelse på den positive utviklingen i som har skjedd i mange land når det gjelder synet på mobbing, fremhever professoren. Tidligere ble mobbing sett som en naturlig del av det å vokse opp, mens det i dag oppfattes som et betydelig sosialt problem, og som noe skolesamfunnet og myndighetene må ta ansvar for.

– Det er et sterkt fokus på mobbing i USA, hvor minst 45 stater har innført lovgining mot mobbing. Jeg føler meg meget hedret og stolt, særlig siden ingen tidligere nordisk forsker har fått denne prisen, sier Dan Olweus.

Redaksjonen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen