Du er her

Vel å merke

Dan Olweus, fremtrende forsker på mobbing, er vinner av årets «Fremragende bidrag til internasjonal spredning av psykologisk kunnskap», tildelt av den amerikanske psykologforeningen APA.

Få psykologer har sykmeldt, men pasientene er fornøyde, både fordi de blir fulgt godt opp av behandler og fordi de slipper unødig byråkrati.

Stadig fleire personar med demens får eit tilpassa tenestetilbod.

Yngre psykologers utvalg (YPU) inviterer til kveldsseminar torsdag 20. oktober kl 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side 1040-1041

Kommenter denne artikkelen