Du er her

Forskningsnotiser

Hjernen hugsar både andlet og abstrakte skyggefigurar overraskande godt over tid, viser ny forsking.

Forsking på videospel og vald har fokusert mest på valdelege spel. Men ifølgje nye funn kan spel med høg grad av konkurranse skapa mest aggresjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side 1033

Kommenter denne artikkelen