Du er her

Vanskeligere å avsløre forskningsjuks

Antallet innsendte forskningsartikler til vitenskapelige tidsskrifter har steget så kraftig at tidsskriftredaktører frykter for kvaliteten.

– Fordi mange universiteter fordeler bevilgninger etter hvor mye forskerne publiserer, føler forskerne seg i stigende grad presset til å sende inn flere artikler. Det fører nødvendigvis til et fall i kvaliteten, sier Søren Nors Nielsen til den danske avisen Information.

Medredaktøren for det vitenskapelige tidsskriftet Ecological Modelling opplever at publiseringspresset på forskere fører til at flere tar snarveier.

– Vi opplever oftere at forskerne sender inn artikler som er halvfabrikat, slurvete, copy-pastede og i de mest ekstreme tilfeller direkte plagiat.

I hans tidsskrift alene har antall innsendte bidrag steget fra 300 til 1000 de siste seks årene.

Samtidig har flere tidsskrifter problemer med å finne fagfolk til å bedømme de vitenskapelige artiklene, skriver Forskerforum.

– Vi mottar langt flere artikler av langt verre kvalitet og forskerne har mindre tid til å bedømme artiklene. Vi er i ferd med å drukne, sier Nielsen.

Formann for Danske Videnskabsredaktører Jørgen Burchardt mener verken politikerne eller universitetene har noen særlig interesse av å endre systemet, som han nå er redd for at er i ferd med å rakne.

– Universitetene har interesse i at forskerne publiserer så mye som mulig, men likevel er det svært få universiteter som er interessert i å støtte de vitenskapelige tidsskriftene, for eksempel ved å tilby kurs i redaksjonsarbeid og fagfellevurdering, sier Burchardt.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side 1028

Kommenter denne artikkelen