Du er her

Leserne spør

Publisert
5. oktober 2011

Psykologforeningen skal ikke lenger godkjenne andre yrkesgrupper for bruk av Wechslertester. Dagens ordning er blitt for omfattende og ressurskrevende.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side 1038-1039

Kommenter denne artikkelen