Du er her

Behandling for sosial fobi hjelper

Finn-Magnus Borge forsvarte 1. april 2011 sin avhandling Residential cognitive and interpersonal treatment for social phobia: Outcomes, predictors and factors associated with in treatments changes of social phobia for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: finnmagnus.borge@modum-bad.no

Det er gjort en undersøkelse ved Modum Bad av hvordan sosial angst endrer seg under og etter behandling. To ulike behandlingsmodeller, kognitiv og interpersonlig terapi, er utprøvd i klinikkavdelingen, og Borges avhandling evaluerer disse to. Det ble ikke brukt medikamenter. Det ble ikke påvist vesentlige forskjeller når det gjelder behandlingseffekt. Ofte hadde pasientene andre tilleggslidelser, men disse påvirket i liten grad effekten av behandlingen. Pasientene hadde i gjennomsnitt hatt angst i nesten tjue år, over halvparten var blitt betydelig bedre i løpet av behandlingen, noe som økte til mer enn to av tre ved ett års etterundersøkelse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen