Du er her

Har jeg rett til å fatte tvangsvedtak?

Publisert
5. oktober 2011

Jeg er spesialist i klinisk gerontopsykologi og jobber på en lukket døgnavdeling med demente pasienter i psykisk helsevern. Jeg ble svært overrasket da min leder informerte meg om at jeg ikke kunne være faglig ansvarlig for tvangsvedtak (§­1–4 i psykisk helsevernloven). Kan dette være riktig?

Klør meg i hodet

Din leder har rett. I dag er det bare spesialister i klinisk psykologi med fordypningsområdene voksne eller barn og ungdom, med relevant praksis og lovkunnskap som kan være faglig ansvarlig for tvangsvedtak i psykisk helsevern.

A.H.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side

Kommenter denne artikkelen