Du er her

Debatt

Publisert
5. juli 2011

Som utvekslingsstudent ved University of Western Cape, Cape Town, klarte jeg ikke å svare for meg da foreleseren spurte hvem Viktor Emil Frankl var. Klarer Psykologisk institutt å svare for seg hvis jeg spør hvorfor Frankls bidrag og menneskets åndelige dimensjon neglisjeres på profesjonsprogrammet?

Debatten om hvilken rolle Psykologforeningen bør ha som profesjonsforening handler ikke om samfunnsengasjement versus snevert fokus på eget laug, slik president Hofgaard prøver å fremstille det.

Overgangen til opptak direkte fra videregående ved psykologstudiene i Trondheim og Oslo har også konsekvenser for de andre studiestedene. Sannsynligvis vil studenter med gode karakterer fra ulike introduksjonsstudier i større grad søke seg til Bergen og Tromsø, ettersom UiO og NTNU nå ikke lenger er et alternativ.

I forbindelse med den pågående debatten rundt hjerneforskningens kliniske nytteverdi kan det ha nytte å trekke fram noen argumenter basert på klinisk erfaring og hjerneforskning fra psykosefeltet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side 690-697

Kommenter denne artikkelen