Du er her

Psykologforeningen utvider nedslagsfeltet

Psykologforeningen vil ha mer organisasjonspsykologi. Blant virkemidlene er nettverksbygging og eget seminarprogram på Psykologikongressen til høsten.

Publisert
5. juli 2011

TAR INITIATIV: Både som profesjonsorganisasjon og samfunnsaktør er det viktig at vi har en aktiv rolle på feltet organisasjonspsykologi, sier Per Straumsheim, spesialrådgiver i Psykologforeningen.

Prosjektleder Per Straumsheim sier organisasjonspsykologi som fagfelt har fått økende samfunnsmessig betydning, ikke minst i arbeidet for å utvikle et arbeidsliv som fremmer livskvalitet.

– Organisasjonspsykologi har blant annet som mål å bidra til gode samarbeidsforhold mellom individer og utforme gode strukturer i systemer. Både som profesjonsorganisasjon og samfunnsaktør er det viktig at vi har en aktiv rolle på dette feltet, sier han.

Økt kontaktflate

Foreningen har vedtatt en prosjektplan som konkretiserer retning og innhold for arbeidet. Planen innebærer blant annet å bygge et organisasjonspsykologisk nettverk, utvikle faglige aktiviteter og øke kontakten med universiteter/forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner på feltet.

Formålet med nettverket er tredelt:

  • Samle informasjon om behov for kompetanseutvikling
  • Samle kunnskap om eksisterende ressurspersoner i feltet
  • Spre informasjon om faglige aktiviteter.

Målgruppene er psykologer som arbeider med organisasjonspsykologi, spesialister i organisasjonspsykologi, og mastere i organisasjonspsykologi med bachelorgrad som i hovedsak består av psykologi. Dessuten profesjonsstudenter og masterstudenter i organisasjonspsykologi med psykologi i bachelorgraden.

Møtes på kongress

På den 8. norske psykologikongressen «Krig og fred og sånn» som arrangeres i Oslo 6.–7. september, er det gitt plass til hele syv presentasjoner som er knyttet til organisasjonspsykologi. I tillegg har foreningen søkt om å få arrangere kongressen til European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) i 2015. Kongressen er det viktigste møtepunktet i europeisk organisasjonspsykologi. Her blir ny forskning innenfor organisasjonspsykologi presentert, samtidig fungerer kongressen som møtepunkt mellom forskning og praksis.

– Psykologikongressen er en mulighet til å sette organisasjonspsykologi enda tydeligere på kartet i Norge, mobilisere forskningsmiljøene og inspirere praktikerne på feltet, sier Straumsheim.

Han oppfordrer de som vil være med i nettverket til å ta kontakt. Send e-post til per.straumsheim@psykologforeningen.no, og oppgi hva som er din utdanning og arbeidssted.

per@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side 699

Kommenter denne artikkelen