Du er her

Debattert

Publisert
5. juli 2011

Tvang

  • Ydmyk Vi – helsepersonellet som fatter tvangsvedtak og setter det ut i livet – må granske våre egne arbeidsmetoder. Det samme må helseregionene og sykehusene. Tolkes lovverket forskjellig? Finnes det mønstre som tyder på at noen blant personalet peker seg ut som den som oftest tar initiativ til mekanisk tvang? Og ikke minst: Finnes det forskjeller i lederkulturer som disponerer for de til dels store forskjellene i tvangsbruk? Hvorfor sørger ikke de med høye forekomster av tvang for å lære av dem med lavere forekomster? (…) Ydmykheten bør som kjent alltid være proporsjonal med de maktmidler en har til disposisjon. Eller som Pippi Langstrømpe sier det: «Den som er veldig sterk, må også være veldig snill».
    Aina Holmén, visepresident i Norsk Psykologforening i Dagbladet 17. juni
  • Skjønn Så lenge lovverket gir så ulik praksis, tyder det på at det er andre ting enn jussen som avgjør. Men vi leger har altfor stort rom for skjønn, og jeg vil være glad for endringer som setter visse grenser for legene sine fullmakter.
    Psykiater Trond Aarre til Klassekampen. 17. juni
  • Eksperiment Det er etter 160 år på høy tid at samfunnet avslutter det eksperimentet med menneskeskjebner tvangspsykiatrien er, tilbakekaller fullmaktene og sier at tiden er inne for å prøve noe nytt. Lov om psykisk helsevern må fjernes!
    Mette Elingsdalen, leder i We Shall Overcome i Klassekampen 17. juni
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen