Du er her

Søk på stipend

Gjennom tildeling av stipend til enkeltpersoner og institusjoner ønsker Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor å fremme virksomhet innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Formålene det kan søkes midler for må ha en bred forankring innenfor den psykodynamiske tradisjonen, som hele tiden har vært Mentalhygienisk Rådgivningskontors arbeidsform og forståelse.

Det kan søkes om midler til undersøkelser, til datainnsamling og/eller bearbeidelse av data. Det kan også søkes midler til frikjøp av tid for utarbeidelse av artikler, rapporter eller foredrag; samt til studiebesøk eller deltagelse på kongresser. Søknaden må innholde en oversikt over hva pengene skal brukes til. Prosjektets kliniske relevans er avgjørende.

Det må foreligge en prosjektplan med budsjett og informasjon om hvorvidt det foreligger annen finansiering. Den som tildeles midler må gi en skriftlig rapport bilagt regnskap tilbake til Stiftelsen. Ikke disponerte midler tilbakebetales. Ved ellers like kriterier vil ansatte ved tidligere Mentalhygienisk Rådgivningskontor ha fortrinnsrett for tildelning av midler.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til Rune Johansen, 22 42 50 05 / ru-jo3@online.no eller til Anders Zachrisson, 22 69 95 10 / johnaz@online.no. Søknaden stiles til styreleder Otto Steenfeldt Foss og sendes forretningsfører Anne Borgting, Nitschke & Borgting, Boks 6793, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Søknadsfrist 1. september 2010.

Mentalhygienisk rådgivingskontor

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen