Du er her

20–25 %

Publisert
5. juli 2011

av befolkningen har en genetisk sårbarhet for å utvikle kognitiv svikt etter et hjerneslag. Dette viser doktoravhandlingen til psykolog og stipendiat Jørgen Wagle, skriver Dagens Medisin.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen