Du er her

Vel å merke

Lisbeth Brudal fikk 9. juni overrakt Kongens fortjenstmedalje i gull. Medaljen gis for fortjenester av ekstraordinær nasjonal og samfunnsmessig betydning.

En forskergruppe ved Psykologisk fakultet i Bergen går nye veier for å hjelpe sinnslidende pasienter.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side 701-702

Kommenter denne artikkelen