Du er her

Tall

Publisert
5. juli 2011

– Tallene vi har viser at det i 2009 var til sammen 12 150 leger og 3100 psykologer i spesialhelsetjenesten når du inkluderer private sykehus med driftsavtale.

Statssekretær Tord Dale i Helse- og omsorgsdepartementet til Nettavisen 6.5.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen