Du er her

Liksomleger

Publisert
5. juli 2011

Psykologene har […] ofte blitt en slags «nestenleger» – liksomleger uten legenes medisinske grunnutdanning. De diagnostiserer sykdommer, de anbefaler medisinsk behandling med medisiner som de ikke har fått noen utdanning i – og ingen klinisk erfaring med. De overtar av og til et medisinsk ansvar de verken har forutsetning eller erfaring for å takle. […] Psykiatere er i sannhet ikke ufeilbarlige. Men vi er alle syke i kroppene våre, ikke bare i sjelen. Å tro at psykologene har nødvendig innsikt i hele mennesket, bygger på en ignorering av mennesket som helhet. Psykiatere er leger. Det gir dem i hvert fall en mulighet til å betrakte mennesket som bestående både av kropp og sjel.

Psykiater Dag Coucheron på dagensmedisin no 5.6.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen